Informācijas sistēmu izstrāde, integrācija un uzturēšana

Tieto Latvia nodrošina profesionālu informācijas sistēmu un risinājumu ieviešanu, izstrādi, integrāciju un uzturēšanu, piemērojot mūsdienīgas metodes un rūpējoties par lietojamību, kvalitāti un efektivitāti. 

Mūsu izstrādātie risinājumi atbalsta pārmaiņas un efektivitāti publiskajā sektorā un biznesā, nodrošinot centralizāciju, procesu optimizāciju un automatizāciju, klientu pašapkalpošanos un jaunu servisa kanālu (e-pakalpojumi internetā) izmantošanu.

Tieto Latvia sniedz IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumus, kas ietver tehniskā un programmnodrošinājuma uzturēšanu, monitoringu un atklāto kļūdu novēršanu un uzlabojumu izstrādi un ieviešanu.

Tieto Latvia nodrošina gan savu speciālistu izstrādāto sistēmu uzturēšanu, gan citu izstrādātāju sistēmu pārņemšanu uzturēšanā.

IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumus raksturo: sistēmas pieejamības (SLA) kritēriju ievērošana, pieteikumu apstrādes dzīves cikls atbilstoši izmaiņu vadības kvalitātes prasībām, versiju kontrole dokumentiem un programmatūrai, dokumentētas piegādes, ITIL standartu izmantošana, pieteikumu pārvaldība tiešsaistē, izmantojot JIRA.

Share

Kontakti

Tieto Latvia
Pārdošanas nodaļa
+371 67510651
sales.latvia@tieto.com