Bibliotēku informācijas sistēma ALISE

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kas darbojas vairāk kā 1000 Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.

BIS ALISE nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju, ietverot šādas funkcionālās sfēras:

 • bibliogrāfisko datu apstrāde (kataloģizācija un analītika);
 • autoritatīvo datu kontrole;
 • bibliogrāfisko un autoritatīvo ierakstu izguve no attālās pieejas datubāzēm (Z39.50 klients);
 • komplektēšana;
 • Inventarizācija;
 • cirkulācija (lasītāju reģistrācija un izsniegšana/saņemšana);
 • pasūtīšana/Rezervēšana;
 • meklēšana lokālajās datubāzēs (OPAC);
 • meklēšana attālās pieejas datubāzēs (WebPAC);
 • e-kataloga izmantošana mobilajās ierīcēs (Mobilais WebPAC).

Sistēma nodrošina šādas papildu iespējas:

 • bibliogrāfisko ierakstu publiskošana attālajiem lietotājiem (Z39.50 serveris);
 • virtuālais kopkatalogs (vienlaicīga publiskā meklēšana vairāku bibliotēku veidotajās WebPAC datubāzēs);
 • pašapkalpošanās (lasītāja iespēja saņemt/atdot grāmatas pašam);
 • starpbibliotēku abonements (SBA).

Mūsu speciālisti nodrošinās darbinieku apmācību, kā arī sistēmas uzturēšanu un konsultācijas.

Sīkāk par BIS ALISE lasiet portālā

Share

Kontakti

Baiba Mūze
Tidzniecības vadītāja
+371 67030040
Baiba.Muze@tieto.com
Marina Saņuka
Funkcionālais konsultants
+371 67510983
Alise.BIS@tieto.com
Sarmīte Pogule
Funkcionālais konsultants
+371 67510983
Alise.BIS@tieto.com