Darba drošības un laika pārvaldības sistēma SafeWork

Darba drošības sistēma SafeWork nodrošina normatīvajos dokumentos pieprasīto Darba drošības dokumentu sagatavošanu un apriti (piemēram, darba laika uzskaite un importējamo datu konsolidācija, darbinieku kartiņa, individuālo aizsardzības līdzekļu uzskaite, instruktāžu žurnālu sagatavošanu, u.c.)

Darba drošības sistēmas pamatfunkcija ir atslogot darba drošības speciālistu darbu.

Share

Kontakti

Tieto Latvia
Pārdošanas nodaļa
+371 67510651
sales.latvia@tieto.com