Laika uzskaites sistēma TimeRS

Tieto Latvia izstrādātā laika uzskaites sistēma TimeRS veic personāla nostrādātā un slimības laika, brīvdienu, atvaļinājumu un komandējumu uzskaiti, kā arī plānotā/faktiskā darba laika uzskaiti. Balstoties uz šiem datiem, tiek veikta projektu orientēta automatizēta personāla darba laika uzskaite un realizēts automātisks personāla algu un citu darbinieku izmaksu aprēķins. Sistēma veidota saskaņā ar likumdošanas prasības, kā arī tā var tikt pielāgota ikviena uzņēmuma specifiskajām prasībām.

TimeRS nodrošina hierarhiskus datu apstiprināšanas mehānismus, kas īpaši svarīgi lielākos uzņēmumos. Sistēma nodrošina plašas konfigurācijas iespējas un ļauj datus skatīt dažādos laika, projektu un uzskaites elementu griezumos.

TimeRS izmantošanai nepieciešams vienīgi interneta pārlūks un tā integrēšana ar Oracle eBS sistēmas moduļiem Human Resources un Payroll.

Share

Kontakti

Tieto Latvia
Pārdošanas nodaļa
+371 67510651
sales.latvia@tieto.com