WEB lietojumu izstrāde

Tieto Latvia izstrādātos tīmekļa (web) risinājumus raksturo vienkāršs un mūsdienīgs dizains, kas veidots saskaņā ar labas lietojamības principiem. Tas palīdzēs lietotājiem viegli apgūt sistēmas lietošanu, stiprinās lietotāju lojalitāti un ļaus ietaupīt izdevumus, kas saistīti ar lietotāju apmācībām.

Tieto Latvia piedāvā veikt izstrādi pēc spējās izstrādes (Agile) pieejas ciešā sadarbībā ar klientu, kas ļauj klientam ieraudzīt un izmēģināt sistēmu darbībā daudz ātrāk, ļauj aktīvi līdzdarboties sistēmas izstrādes procesā un iegūt daudz kvalitatīvāku rezultātu.

Atvērtā koda risinājumu izmantošana risinājumu izveidē ļauj klientiem efektīvāk ieguldīt savas investīcijas un būt elastīgiem izmaiņu nepieciešamības gadījumā. Tieto Latvia piedāvā ne tikai izstrādāt klientam specifisku un atsevišķi izmantojamu web risinājumu, bet arī integrēt to ar citām uzņēmuma sistēmām (t.sk. ar Oracle vai Microsoft ERP sistēmām).

Tieto Latvia saviem klientiem piedāvā izstrādāt dažāda apjoma web lietojumus dažādām specializācijas nozarēm, līdztekus piedāvājot konsultācijas par labākajiem un optimālākajiem iespējamajiem risinājumiem piemēroti situācijai.

Tieto piedāvā arī gatavus web risinājumus, kas orientēti uz uzņēmumu un tā klientu un/vai darbinieku savstarpējo sadarbību:

  • Ideju portāla risinājums
  • Darbalaika un atvaļinājumu uzskaites risinājums 
  • Personāla kompetenču vadības risinājums
  • Personāla atlases risinājums
  • Klientu attiecību pārvaldības (CRM) risinājums
Share

Kontakti

Tieto Latvia
Pārdošanas nodaļa
+371 67510651
sales.latvia@tieto.com