Darba laika uzskaites sistēma MyTime

MyTime ir ērta un vienkārša darba laika patēriņa uzskaites sistēma, ar kuras palīdzību uzņēmumi var veikt darbinieku noslodzes un izmaksu kontroli un plānošanu, tādējādi paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti un produktivitāti. 

Ar MyTime palīdzību darbinieki var ērti atskaitīties par padarīto darbu un vadītāji var viegli veikt apstiprinājumus, iegūt atskaites un citu operatīvo informāciju. Atvaļinājumu plānošana, pieteikšana un apstiprināšana ir vienkārši veicama gan darbiniekam, gan vadītājam.

MyTime iespējas:

  • padarītā uzskaites ievadīšana dienas vai nedēļas griezumā
  • vadītāji var apstiprināt dažāda veida stundas, t.sk. virsstundas, un veikt citus ar darba laiku saistītus apstiprinājumus
  • atskaites vadītājiem un darbiniekiem (darbinieka nostrādātās stundas, stundas pa struktūrvienībām, projektiem, uzdevumiem vai procesiem)
  • atvaļinājumu plānošana un iesniegšana vadītājam apstiprināšanai
  • atvaļinājumu pārskati pa darbiniekiem vai projektiem

MyTime balstīts uz atvērtā koda tehnoloģijām un atbalsta integrāciju ar citām uzņēmuma resursu vadības sistēmām, piemēram, Oracle eBS moduli OTL (Oracle Time and Labour), Horizon u.c. MyTime sniedz lietotājiem daudz ērtāku veidu datu ievadīšanai kā OTL un sistēma ir papildināta ar noderīgām funkcijām.

MyTime_mobile.jpg

MyTime pieejama arī mobilā versija, kas ļauj veikt darba laika uzskaiti darbiniekiem ērtākā laikā un vietā.

MyTime Demo versija

Izmēģiniet bez maksas!

 

Share

Kontakti

Tieto Latvia
Pārdošanas nodaļa
+371 67510651
sales.latvia@tieto.com