Mūsu korporatīvā atbildība

Tieto kā uzņēmuma un korporatīvā pilsoņa loma ir būt aktīvam sabiedrības loceklim. Mēs ticam, ka informācijas tehnoloģijas ir viens no ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem un tiecamies radīt vērtību uzņēmējdarbībai, cilvēkiem un sabiedrībai ar novatorisku IT pakalpojumu un risinājumu palīdzību.

cr_page_generic_image_resized.jpg

Mūsu vērtības un ētikas pamatnostādnes ir balstītas uz Apvienoto Nāciju Globālā līguma (Global Compact) cilvēktiesību, darba tiesību, korupcijas novēršanas un vides aizsardzības principiem (parakstīts 2010. gadā), un mēs arī ievērojam OECD pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem. 

Mūsu ilgtermiņa korporatīvās atbildības mērķi ir:

  • samazināt ietekmi uz vidi,
  • kļūt par ētiskas prakses līderi globālajā sabiedrībā,  
  • radīt vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm.

Katru gadu mēs sniedzam pārskatu par mūsu korporatīvās atbildības sniegumu atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas G4 pamatnostādnēm par ilgtspējas ziņošanu. Plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa lapās par ilgtspēju www.tieto.com/sustainability (angļu valodā) vai mūsu 2016. gada pārskatā Annual Report 2016 (pieejams tiešsaistē un pdf formātā angļu valodā).

Share