Tieto Latvia rekvizīti

SIA Tieto Latvia
Reģistrācijas Nr. 40003193130
PVN reģistrācijas Nr. LV40003193130

Adrese: Jaunā Teika, Biroja ēka Valters, G.Zemgala gatve 76, Rīga, LV1039, Latvija
Tālrunis: +371 6751 0000, fakss +371 6703 0001
e-pasts: marketing.latvia (at) tieto.com

Lūdzam pievērst uzmanību izmaiņām Danske Bank bankas nosaukumā un tās rekvizītos.

Maksājumi EUR:
Banka: Danske Bank A/S, Finland Branch

Reģ.nr. 1078693-2
Adrese: Televisiokatu 1, 00075 DANSKE BANK, Somija
Swift: DABAFIHH
Konts: FI3180132710016803

Maksājumi USD valūtā:
Banka: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Helsinki Branch

Reģ.nr. 502032-9081
Adrese: Unioninkatu 30, 00100 Helsinki, Somija
Swift: ESSEFIHX
Konts: FI5933010006305742

 

Share